Wsparcie procesu sprzedaży produktów i usług

  •  Telefoniczne pozyskiwanie klienta
  •  Umawianie spotkań handlowych
  •  Telefoniczne generowanie leadów
  •  Kampanie informacyjno-sprzedażowe
  •  Zwiększanie wartości klienta czyli działania up-sellingowe oraz cross-sellingowe
  •  Infolinie sprzedażowe