Usługi w językach obcych

  •  Help desk
  •  Service desk
  •  Wsparcie procesu sprzedaży
  •  Infolinie informacyjno-produktowe
  •  Infolinie rejestracyjne
  •  Obsługa procesu reklamacji i skarg
  •  Outsourcing pracowników