CSR

 CSR to istotny element naszej firmy i prowadzonej przez nas działalności. Zdajemy sobie sprawę, że jako firma mamy wpływ na społeczeństwo oraz kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Szanujemy prawa naszych pracowników, kierujemy się etyką biznesu i ładu korporacyjnego w naszych działaniach. Ogromne znaczenie ma dla nas zdanie i zadowolenie naszych Klientów – obdarzamy ich należytym szacunkiem.

CSR naszej firmy możemy podzielić na trzy obszary wymienione poniżej.

  • Work life balance

Szanujemy zarówno życie zawodowe, jak i prywatne naszych pracowników. Odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest ważnym aspektem naszej działalności. Stawiamy na zrozumienie drugiego człowieka i jego potrzeb. Wszystkich pracowników traktujemy jednakowo — nie dyskryminujemy nikogo w oparciu o rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, płeć, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej czy jakiekolwiek inne aspekty chronione prawem polskim. TIM Call Center podpisał kartę różnorodności i wspiera rozwój tej inicjatywy.

  • Program rozwoju młodych talentów

Program rozwoju młodych talentów, jest skierowany do pełnych pasji młodych ludzi, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z naszą firmą. Celem programu jest wytypowanie pracowników posiadających szczególne talenty oraz potencjał do dalszej nauki i rozwoju osobistego wewnątrz organizacji. Uczestnicy programu wybierani są w trybie konkursu wewnętrznego składającego się z pakietu testów kompetencyjnych oraz Assessment Center.W ramach systemu realizowane jest cykliczny harmonogram szkoleń, spotkań z coachem. Kandydaci zakwalifikowani w ramach programu otrzymują również roczne stypendium  w formie dofinansowania do studiów lub szkoleń.

  • Etyka biznesu

Nasze działania cechuje otwartość i uczciwość. Uważamy, że jest to podstawą każdej współpracy. Naszym głównym celem jest zrównoważony rozwój naszej firmy, a co za tym idzie rozwój naszych pracowników w oparciu o etyczne działania, transparentne i w pełni zgodne z prawem.

  • Odpowiedzialny marketing

Jako podmiot z branży Call/Contact Center prowadzimy odpowiedzialny marketing na rzecz naszych Klientów, przekazujemy rzetelne informacje o produktach, przykładamy szczególną uwagę do ochrony danych i informacji naszych Klientów. Nie podejmujemy się prowadzenia projektów posiadających znamiona praktyk wprowadzających Konsumentów w błąd w celu osiągania krótkoterminowych zysków.